Høie Care är vårt fokus på hållbarhet under ett gemensamt paraply. Förankrat i vårt DNA, precis som kvalitet. Vi fokuserar på hela värdecirkeln och producerar och utvecklar med framtiden i åtanke. Det betyder: Komfort med gott samvete. Vi är medvetna om att det vi vet i dag inte nödvändigtvis stämmer i morgon. För Høie innebär det att vi ständigt förvärvar uppdaterad kunskap och utvecklar produkterna för att göra dem ännu bättre i framtiden.


 SVANENMÄRKTA FIBERTÄCKEN OCH -KUDDAR

Svanenmärket är det officiella miljömärket för hela Norden. Det etablerades av myndigheterna för att ge konsumenterna miljöinformation de kunde lita på. Varumärket ställer höga krav på hela produktens livscykel – från utvinning av råmaterial, tillverkning, användningskvalitet och återanvändning/avfall – och på alla relevanta miljöproblem på vägen. Svanenmärket står för minskad klimatpåverkan, hållbar resursanvändning och en giftfri vardag. Høie är först i världen med Svanenmärkta produkter på täcken och kuddar – och vi började med att Svanenmärka våra bästsäljare. Att ha största möjliga positiva miljöpåverkan. Lokal produktion i Brekstad i Trøndelag ger närhet till vår marknad och minskar den miljöbelastning som frakt alltid bär med sig.


 EKOLOGISK BOMULL

100 % ekologisk bomull har valts för utvecklingen av en ny och ännu mer hållbar serie sängkläder från Høie. De extra fina bomullstrådarna gör att sängkläderna känns behagliga och mjuka mot kroppen, och resultatet är bra både för dig och miljön. Den extra fina bomullen odlas med fokus på renhet och är GOTS-certifierad. Denna certifiering är din garanti på att vi fokuserar på hela produktionsprocessen, inklusive lantbrukarens förhållanden. De Svanenmärkta täckena och kuddarna har också ekologisk bomull i överdraget.


 ALLERGIVÄNLIGT VAL

Att skapa förutsättningar för god sömn är viktigt för en god hälsa. Hos Høie tillverkar vi så rena täcken och kuddar att de rekommenderas av Asthma Allergy Nordic. Många tror till exempel att allergiker inte kan sova med dun. Det stämmer inte. Høie har duntäcken och dunkuddar som är så rena att de till och med rekommenderas av Asthma Allergy Nordic. Täcken och kuddar märkta med den här symbolen innehåller dun som har tvättats extra många gånger för att mängden damm ska minska så att du får en ren nattsömn. För dig som föredrar fibertäcken har vi förstås även fibertäcken som är så rena att de rekommenderas av Asthma Allergy Nordic. Høie har också sängkläder som är så rena att de är allergivänliga. Den klassiska vita crêpen blir bara finare med tiden.


 OEKO-TEX FÖR SÄKRA TEXTILIER

Vid inköp av råvaror och varor kräver vi att produkterna är Oeko-Tex 100-certifierade. Riktlinjerna är utformade för att undvika hälsoproblem från textilprodukter som används i närheten av huden. För att få en produkt certifierad testas den i ett av Oeko-Tex laboratorium för hälsovådliga ämnen.

Oeko-Tex har testlaboratorier runt om i världen som alla tillhandahåller samma testmetoder och standarder. Kraven uppdateras kontinuerligt i linje med forskningen och utvecklingen på området och konsumenternas och leverantörernas ökade fokus på detta område. Certifikatnummer och testinstitut måste stå på Oeko-Tex-märkningen för att vara giltig. Denna spårbarhet är en av principerna för certifieringssystemet och är konsumentens försäkran på att produktens märkning är juridiskt korrekt.


 OEKO-TEX MADE IN GREEN

Vi vill alltid bli bättre. Oeko-Tex arbetar också med att ställa strängare krav på sina certifieringar och det senaste tillskottet i familjen är Oeko-Tex Made in Green. Certifieringen uppfyller inte bara de strikta kraven på produkt och kvalitet, utan leverantören är också certifierad inom 6 områden – bland annat miljövänlig produktion, socialt ansvar och en säker arbetsplats. Vi arbetar nu med att certifiera våra nyheter med Oeko-Tex Made in Green och har redan certifierat flera tidlösa kvaliteter i vår kollektion (Helle,Elegance), de flesta nyheterna i vårkollektionen 2021 och den nya badrumskollektionen.


MINDRE PLAST

Att tänka ut hur vi kan minska vår användning av plastpaketering har varit ett viktigt fokus. 2018 reducerade Høie plastpaketeringen med 4,2 ton genom minskad användning av plast vid paketering av produkter till storhushållsmarknaden, inklusive hotell. Frågeställningen var enkel. Varför packar vi in ett objekt åt gången, när vi kan packa dem tillsammans? Det fanns det inga skäl till visade det sig, och med den lilla ansträngningen lyckades vi minska vårt fotavtryck. 2019 minskar vi dessutom förbruket med ytterligare 2,6 ton eftersom vi nu skär ner på plastpaketering av utvalda produkter till återförsäljarna.


 SKRÄP BLIR RÅVARA

Varför kasta något som fungerar? Vi ser på det som klipps av från fiber- och dunproduktion som en råvara. Istället för att låta det gå till spillo utvecklar vi det till miljöfiber som blir fyllning i en ny kudde. Under 2018 användes 128 ton avklippt material – och det ökar hela tiden. Under 2019 kommer vi att använda 184 ton avklippt material och i 2020 uppskattas användningen till 229 ton. Målet är att vi ska använda 100 % av råvaran. 


Företagets produktionstekniska plan genomförs i syfte att optimera energianvändningen. Överskottsvärmen från maskinen i produktionen fångas upp, transporteras och används för uppvärmning av andra delar av fabriken.


 HALVERAT AVFALL

Med råvarorna som kommer i produktion följer det alltid med mer material som plast, kartonger etc. som måste återvinnas. Vi strävar efter att minska avfallet och har under perioden 2014–2018 lyckats halvera det. Nu är det bara 23,44 gram som går till restavfall per produkt och som omvandlas till ny ren energi. Innan 2022 är målet en minskning med ytterligare 60 %.


 TÄCKEN & KUDDAR MED KORT FÄRDSTRÄCKA

Genom att tillverka duntäcken och kuddar i Norge besparar vi samhället transport av volymvaror från Asien eller Östeuropa och reducerar därmed onödiga CO2-utsläpp. Transport av både råmaterial och färdiga produkter ska ske på det sätt som är miljövänligast i den situationen. Den fordonsflotta som används ska bestå av fordon som i minsta möjliga mån förorenar eller belastar miljön i förhållande till den teknik som krävs i Norge. Høie strävar också efter att hitta paketeringstekniker som gör det möjligt för oss att frakta så många produktenheter som möjligt per kartong. Detta minskar energiförbrukningen vid transport. Alla förpackningar som används är återvinningsbara och innehåller inga kemikalier som kan skada miljön. Høie är medlem i "Green Point" och betalar avgift för alla förpackningar vi använder. Avgiften går till att täcka kostnaderna för att samla in förpackningar i Norge. Les mer her.


 NEJ TILL ATT PLOCKA DUN FRÅN LEVANDE FÅGLAR

Vi motsätter oss starkt att man plockar dun från levande fåglar. Høie köper idag 95 % av dunet från tre europeiska leverantörer och resterande är innerkuddar och sommardunprodukter från två kinesiska leverantörer. Alla våra fem leverantörer har ett spårningscertifikat som visar vilket slakteri dunet har köpts från. Leverantörerna kan också få oanmälda eller på förhand inbokade granskningar regelbundet, där det kontrolleras att systemet inte har ändrats sedan det certifierades. Och det främsta skälet till att vi fokuserar på spårning är att se till att dun inte plockas från levande fåglar. 

 CERTIFIKATKRAV

Veterinärintyg följer varje leverans och våra leverantörer har olika spårningscertifikat, till exempel "EDFA Traceability Standard Compliance Certificate”, Downpass eller Traumpass, för att bevisa att deras system har granskats och godkänts som spårbart. Høie poängterar också i specifikationerna till leverantören att dun inte under några omständigheter får tas från levande fåglar. 

 GRÖNA PUNKTEN

Gröna Punkten är Europas mest använda ideella varumärke. Att Høie bär märket innebär att vi har betalat för den förpackning som vi använder, så att Grønt Punkt Norge kan utföra en motsvarande insamling och återvinning av plast, metall och glasförpackningar, dryckeskartonger och wellpapp.