Nej till plockning av dun från levande fåglar

De senaste åren har det varit stort fokus på att dun plockas från levande fåglar. Detta är självklart något Høie tar stort avstånd ifrån. Allt dun som används i Høies dunprodukter är enbart från döda fåglar och 97% av allt dun till både täcken och klädesindustrin härstammar från dun och fjädrar som köpes direkt från slakthus. Høie har en rad rutiner för att säkra spårbarheten av dunet vi använder i våra produkter.

Spårning av dun

Høie köper i dag 95% av dunet från 3st europeiska leverantörer och resterande är innerkuddar och sommardun som är produkter från kinesiska leverantörer. Alla våra 5 leverantörer har ett spårningscertifikat som visar vilket slakteri dunet är köpt ifrån. Certifikatet är utsett av neutrala institut som har kollat både redovisning och papper för att kontrollera att köpa mängder dun stämmer överens med mängd sålt dun. Leverantörer kan också få oanmälda audits med jämna mellanrum då de kollar att systemet inte förändrats efter de blivit certifierade. Huvudgrunden till ökat fokus på spårning är för att försäkra sig mot plockning av levande fåglar.


Krav om sertifikat

Veterinärcertifikat tillkommer vid varje leverans och leverantörerna har olika spårningscertifikat som till exempel “EDFA Traceability Standard Compliance Certificate”, Downpass eller Traumpass för att bevisa att deras system genomgåtts och är godkända i förhållande till spårning.  Høie specificerar också mot leverantörerna att dunet inte får ha plockats från levande fåglar.

 

Besök hos leverantörerna

Huvudsakligen kommer anddunet från Frankrike. Här har vi besökt andfarmerna, slakteriet och dunfabriken där dunet tvättas och rensas. I Frankrike är både gåslever och dunindustrin en viktig exportartikel där det är stränga kontroller och regleringar från statens sida. Det stränga spårningssystemet kommer från matindustrin och är vidarefört till dunindustrin. Høie Fenja och Heidrun sommarduntäcke är fyllt med dun från Kina och här har vi också besökt dunleverantören.

 

De flesta dunproducenterna tar avstånd

Fruktansvärda bilder finns där vi ser att dunet plockats från levande fåglar och detta är dessvärre framställt i större proportioner. I de få tillfällen detta sker gäller det i huvudsak den japanska marknaden. Detta är en dyr process då dunet specialbeställts med anledning att de plockar de största dunet på fågelns bröst. Høie tar självfallet avstånd från dessa metoder.